Necip Tosun ::: Kitaplar         
Necip Tosun
Kitaplar (14)  
 
 YENİ KİTAP: ÖYKÜ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Öykü Terimleri Sözlüğü; teknikler, yönelimler, kavramlar ve teorilerden oluşan meseleleri tartışarak öykünün kullanışlı bir “cep kılavuzu” olmayı hedefliyor. Kitap boyunca şu sorunun cevabı aranıyor: ...
   YENİ KİTAP: GİDİLMEMİŞ YERLERİN TÜRKÜSÜ

Necip Tosun Gidilmemiş Yerlerin Türküsü’nde insan ruhunun gizlerine eğilerek, bireyin zihninde, yüreğinde akıp giden hayatları, duygu ve düşünceleri, oluşumları, birikimleri dışlaştırır. Ayrıntıları i...
 
 
 EDEBİYAT ATLASI

Edebiyat Atlası’nın öncelikli hedeflerinden biri günden güne gücünü yitiren, gözden düşen edebiyatın hayatımızdaki karşılığını yeniden sorgulamak, gündeme getirmek, önemini, vazgeçilmezliğini ortaya k...
   GÜNÜMÜZ ÖYKÜSÜ

“Modern Öykü Kuramı”, “Öykümüzün Kırk Kapısı”, “Doğu’nun Hikâye Kuramı”ndan sonra yeni bir başvuru kitabı daha: “Günümüz Öyküsü”. “Günümüz Öyküsü” 1980 sonrası Öykücülüğümüzün izini sürüyor. 50 Öyk...
 
 
 DOĞU’NUN HİKAYE KURAMI

Ortak bir coğrafyayı, tarihi ve medeniyeti paylaştığımız Doğu toplumlarında hikâyenin zengin bir birikimi ve güçlü bir damarı var. Doğu insanı hikâyeyle inanır, onunla sever, onunla iç içe bir hayat s...
   MODERN ÖYKÜ KURAMI

Öykünün gelişimini, dönüşümünü, yeni yönelimlerini belirlemek, öykü adına ortak bir bilinç ve bellek oluşturmak amacındaki "Modern Öykü Kuramı", öykü sanatının poetik alt yapısını anlama, çözümleme ve...
 
 
 ANSIZIN HAYAT

Siren sesleri ve marşlar arasında yürüyoruz. Öfkeliyiz, çünkü kurtarılacak bir dünya var önümüzde. Uçmasını bilmeyen, kılavuzsuz, kendini duvarlara vuran yavru kuşlar gibi kokuların ve renklerin peşin...
   ÖYKÜMÜZÜN KIRK KAPISI

Bu çalışmada, kırk öykücünün yazış biçimleri, öykü anlayışları, yöntemleri, temaları ve öykucülüğümüzdeki yerleri irdelenirken, yarattıkları öykü mirasının kapısı aralanıyor, öykücülüğümüze kattıkları...
 
 
 TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE RASİM ÖZDENÖREN

Rasim Özdenören'in Türk öykücülüğüne kazandırdığı en somut unsur, yerlilikti. Rasim Özdenören bu yerlilik yaklaşımıyla Türk öykücülüğüne yepyeni bir hava ve yepyeni bir soluk getirmiştir. O, öykül...
   OTUZÜÇÜNCÜ PERON

Boğaz'daki renk ve ışık oyunlarını, kıyıdaki mevsim değişimlerini gözlemeyi severdi. Burada bahar, insanın içini coşturan oynak bir şarkı gibi gelir, mor salkımlara, manolyalara, çitlembiklere, fıstık...
 
 
 FİLM DEFTERİ

Bu kitapta yer alan filmler, yazarın uzun yıllar boyu defterinde biriken yazılarıniçinden kendisinin beğendiği ve sevdiği filmlerle ilgili olanlar alınmıştır. Defterdeki yazılara bakıldığında, ne bild...
   TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE MUSTAFA KUTLU

Bu çalışma Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden olan Mustafa Kutlu'nun Ortadaki Adam'dan Tufandan Önce'ye kadar uzanan 13 kitaplık öykü serüvenini incelemektedir. Söylemek bile gereksiz ki, bu yazıl...
 
 
 HAYAT ve ÖYKÜ

Öykü, ne yazık ki edebiyat dünyasında üzerinde en az konuşulan edebi türlerden biri. Şiir olsun, roman olsun, sanatın diğer türleri olsun, pek çok kuramsal, poetik çalışmaya muhatap olmuşken, öykü içi...
   KÜLLER VE UÇURUMLAR

Oraya, ufka, güneşe tırmanmak, oradan bütün olup bitenleri seyretmek istedim. Ayağımın altından yaprak hışırtıları geliyordu. Çürümüş dallar devriliyordu sağımda solumda. Ben bütün nefesimi tutup, ora...