Necip Tosun         
Necip Tosun
   
  NECİP TOSUN’UN SON ESERİ: GÜNÜMÜZ ÖYKÜSÜ / HANDAN ACAR YILDIZ
Hakkımda Yazılanlar

Türk edebiyatında tür ve eser analizinde önemli bir yeri dolduran Necip Tosun’un kitapları; kendi içinde belli bir tutarlılığa sahip olmakla birlikte; yazarın önceki ve sonraki kitaplarıyla da bütünlük oluşturur. Yazar, eserlerinin içeriğini belirlerken, yapısını tasarlarken her birinin, öncesi ve sonrasıyla bütünlük oluşturmasını önemser. Fakat onun bu bütüncül bakış açısı ve yaklaşımı, eseri tekil olarak verimli olmaktan alıkoymaz. Minör ve majör analizin aynı anda ortaya konulduğu eserler, modern ve postmodern anlatım imkânlarından birlikte yararlanır. Böylece eleştirinin dahi eleştirisi ...

Yeniler
 
ADA TÜRKÜSÜ / NECİP TOSUN

(Öykü)
İNTERNET YAZICILIĞI VE ENTELEKTÜEL ŞİDDET / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNÜN SERÜVENİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
MEHMET ÂKİF ERSOY YALNIZLIĞI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
ÖYKÜMÜZDE YENİLİKÇİ ARAYIŞLAR / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
MESNEVΒNİN HİKÂYE POETİKASI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
KIZILIRMAK TÜRKÜSÜ / NECİP TOSUN

(Öykü)
İMKÂNSIZ İLİŞKİ: ÖDÜL VE ADALET

(İnceleme/Eleştiri)
OĞUZ ATAY’DAN BERBERİNE MEKTUP / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
         
     
                     

Takip et: @NecipTosun
Her hakkı saklıdır. © NecipTosun.com
(Ağustos 2015 - Ocak 2020)
Bugün: 73 | 334