Necip Tosun         
Necip Tosun
   
  İSLAMCI YAZARLARIN BATI YAZARLARI KİTAPLIĞI / NECİP TOSUN
İnceleme/Eleştiri

İslamcı yazarlar, yazarlık serüvenleri boyunca halkın kültürel birikimi ve öz değerlerine sahip çıkarken, yıllardır yok sayılan, atlanılan manevî değerleri, moral unsurları gündeme getirmişlerdir. Türk toplumunun bünyesine uymayan ithal beğeni ve ilkelerin, özden kopuşun, insanları, toplumu kişiliksizleştirip kimliksizleştireceğini savunurken, çıkış yolu olarak yerli düşünceyi göstermişlerdir. Onlara göre Türk düşüncesi, sanatı, yabancı ulusların deneylerine değil, kendi ülkemizin, halkımızın tarihsel özelliklerine, birikimlerine dayanmalı, onun duyuş ve heyecanlarına tercüman olmalıdır....

Yeniler
 
GASSAN KANAFANİ / FİLİSTİN’İN ÇOCUKLARI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
“ÜZERİNDE KONUŞULAMAYAN KONUSUNDA SUSMALI”/ NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
İSLAMCI YAZARLARIN BATI YAZARLARI KİTAPLIĞI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
VEDA ŞARKISI / NECİP TOSUN

(Öykü)
LEYLÂ ERBİL: BOZGUNUN VE BAŞKALDIRININ ESTETİĞİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
ADALET AĞAOĞLU: ELEŞTİREL, MUHALİF DURUŞ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
NURETTİN TOPÇU: FİLOZOF, HOCA, SANAT KURAMCISI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
TOMRİS UYAR: AİLE İÇİ İNSANLIK HÂLLERİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
CENGİZ AYTMATOV: ÇAĞDAŞ MANAS HİKÂYECİSİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
         
     
                     

Takip et: @NecipTosun
Her hakkı saklıdır. © NecipTosun.com
(Ağustos 2015 - Ekim 2021)
Bugün: 114 | 259