Necip Tosun         
Necip Tosun
   
  HAYAT ve ÖYKÜ
Kitap

Öykü, ne yazık ki edebiyat dünyasında üzerinde en az konuşulan edebi türlerden biri. Şiir olsun, roman olsun, sanatın diğer türleri olsun, pek çok kuramsal, poetik çalışmaya muhatap olmuşken, öykü için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Oysa içinde bulunduğumuz yüzyıl, öykünün edebi bir tür olarak etkinliğini iyici hissettirdiği bir dönem olmuştur. E.A. Poe, Çehov, Mansfield, Faulkner, Hemingway, Borges gibi büyük yazarlar tarafından en yetkin örnekleri verilmiştir. Ama yine de öykünün sorunlarına, kuramsal temellerine, kaynaklarına ilişkin araştırmalar, incelemeler yetersiz kalmıştır. Hele ü...

Yeniler
 
EDEBİYATTA DİSTOPYANIN BİÇİMLENİŞİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
DOSTOYEVSKİ BİZE NE SÖYLER? / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
TOLSTOY BİZE NE SÖYLER? / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
NECİP TOSUN İLE SÖYLEŞİ / CEMAL ŞAKAR

(Söyleşi)
ADA TÜRKÜSÜ / NECİP TOSUN

(Öykü)
İNTERNET YAZICILIĞI VE ENTELEKTÜEL ŞİDDET / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
 
TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNÜN SERÜVENİ / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
MEHMET ÂKİF ERSOY YALNIZLIĞI / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
ÖYKÜMÜZDE YENİLİKÇİ ARAYIŞLAR / NECİP TOSUN

(İnceleme/Eleştiri)
         
     
                     

Takip et: @NecipTosun
Her hakkı saklıdır. © NecipTosun.com
(Ağustos 2015 - Nisan 2020)
Bugün: 0 | 0